FAQs Complain Problems

समचार

सूचना तथा समाचार

Post date

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची (Short List) प्रकाशन सम्वन्धि सूचना !!!

Wednesday, March 23, 2022 - 15:27

Invitation for Online Bids

Friday, February 18, 2022 - 10:56

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई सम्मान तथा पुरस्कारको लागि दिने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, February 9, 2022 - 15:55

सेवा ज्यालादारीमा लिने सम्वन्धि सूचना ।

Wednesday, February 9, 2022 - 15:29

जानकारी सम्बन्धमा ।

Tuesday, February 1, 2022 - 14:11

सेवा ज्यालादारीमा लिने सम्वन्धि सूचना ।

Monday, January 24, 2022 - 12:18

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

Friday, January 7, 2022 - 16:52

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा खम आर्यहरुको थर सूचीकरण गरिएको छ ।

Thursday, January 6, 2022 - 10:35

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आहवान सूचना ।

Monday, January 3, 2022 - 13:08

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आहवान सूचना ।

Monday, January 3, 2022 - 12:08

Pages