FAQs Complain Problems

समचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Online Bids-Construction of Toilet in All Wards

७८-७९ 10/02/2021 - 14:35

नवौँ गाउँसभाबाट पारित वार्षिक विकास योजना आ.व. २०७८।०७९

७८-७९ 09/29/2021 - 11:45 PDF icon नवौँ गाउँसभाबाट पारित वार्षिक विकास.pdf

Invitation for Online Bids

७८-७९ 09/27/2021 - 15:34

ठेक्का नं. 02/SQ/GOODS/Medical/BRM/078-79 दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८-७९ 09/20/2021 - 17:39

ढुंगा, गिट्टी,बालुवा,दहत्तर-बहत्तर आदी विक्री कर संकलन गर्न विद्युतिय बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७८-७९ 09/08/2021 - 11:40

Invitation for Online Bids- Procurement and Supply of Coloured CGI and GI Plain sheet

७८-७९ 09/07/2021 - 15:24

ठेक्का नं. 01/SQ/INTERNET/BRM/078-079 दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८-७९ 09/02/2021 - 19:31

Invitation for Online Bids of Purchase and Supply of Medicines and Surgical Items.

७८-७९ 08/29/2021 - 19:10

Invitation for Seal Quotation

७८-७९ 08/16/2021 - 19:27

माछा पालन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक पोखरीको शिलबन्दी दरभाउ सम्बन्धी सूचना ।

७८-७९ 08/11/2021 - 13:20

Pages