FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
शोभाराम रिजाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा srrijal78@gmail.com 9857014869
विमला चौधरी वरिष्ठ कविराज निरिक्षक आयुर्वेद शाखा bijaynagar.ayurbeda@gmail.com 9847123284
राम सुन्दर माली कृषि विकास अधिकृत कृषि विकास शाखा bijaynagar.agriculture@gmail.com 9857055975
बासूदेव जमरकटेल अधिकृत छैठौं भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान ईकाइ jamarkattel456@gmail.com 9857050096
हिमलाल पौडेल सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा suchanaadhikari@bijaynagarmun.gov.np 9844778433
हिमकान्त आचार्य लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ac.bijaynagarmun@gmail.com 9866577221
नविन डुम्रे इन्जिनियर भौतिक पूर्वधार विकास शाखा er.bijaynagarmun@gmail.com 9857072737
यज्ञ प्रसाद अधिकारी हे.ई. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा bijayanagarhealth@gmail.com 9847035901
हरिहर वेल्वासे शिक्षा अधिकृत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा belbase.hari123@gmail.com 9867351303
इन्द्र प्रसाद भण्डारी हे.ई. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा bijayanagarhealth@gmail.com 9857055110
लक्ष्मण घिमिरे सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito@bijaynagarmun.gov.np 9843611665
बोधराज भुसाल सहायक पाँचाै योजना शाखा bhusal.anil941@gmail.com 9847061941
गोविन्द अधिकारी लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ac.bijaynagarmun@gmail.com 9857066643
श्याम पुन रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र bijaynagar.pmep@gmail.com 9847272959
प्रहलाद ठाकुर पशु बिकास अधिकृत पशु सेवा शाखा bijaynagar.livestock@gmail.com 9840043410
राजेन्द्र प्रसाद मौर्य सव इन्जिनियर ४ नं. वडा कार्यालय प्राविधिक bijaynagar.mun4@gmail.com 9847133236
प्रभु नाथ यादव कृषि प्रविधिक कृषि विकास शाखा bijaynagar.agriculture@gmail.com 9847926948
हेमन्त कुमार चौधरी सव इन्जिनियर भौतिक पूर्वधार विकास शाखा hemantanjuli850@gmail.com 9867229850
नारायण प्रसाद उपाध्याय एम.आई.एस अपरेटर सेवा इकाई narayanaryal2048@gmail.com 9847548936
राजन चौधरी प्राविधिक सहायक रोजगार सेवा केन्द्र 9815400198
सुस्मा पौडेल सहायक पाँचाै शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा poudelsusma16@gmail.com 9862237825
अनिल सापकोटा उद्यम विकास सहजकर्ता उद्यम विकास sapkotaanil0416@gmail.com 9844704330
बाल बहादुर थापा क्षेत्री सहायक चाैथाे १ र २ वडा सचिव तथा भण्डार शाखा 9857055109
बिमल पोख्रेल सहायक चाैथाे ३ र ७ वडा सचिब bimal.pokhrel665@gmail.com 9847822665
प्रदीप अधिकारी सहायक चाैथाे ४ र ६ वडा सचिब pradeepadhikari295@gmail.com 9847325256
तुलसी गौतम सहायक चाैथाे ५ वडा सचिव तथा प्रशासन शाखा gautamtulsee47@gmail.com, bijaynagar.mun5@gmail.com 9843596644
किरन तामाङ अ.सव इन्जिनियर tamangkiran161@gmail.com 9867102181
यमकला रेश्मी स.म.वि.निरिक्षक महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा bijaynagar.wcsc@gmail.com 9869850569
रवि प्रताप यादव स कम्प्यूटर अपरेटर भण्डार शाखा challenger.ravi@gmail.com 9847480777
देवकी चौधरी स कम्प्यूटर अपरेटर ४ नं. वडा कार्यालय bijaynagar.mun4@gmail.com 9800717857
जानकी चौधरी ना प्रा स पशु सेवा शाखा ९८०७५८५४३६
धनलक्ष्मी भट्टराई ना प्रा स पशु सेवा शाखा 9816455992
कृष्ण कुमार चौधरी अ.सव इन्जिनियर ५ नं. वडा कार्यालय प्राविधिक 9867374511
अर्जुन कुमार बेल्बासे वास संयोजक खानेपानी तथा सरसफाइ शाखा 9857051558
शिव बहादुर बढई अ.सव इन्जिनियर वडा कार्यालय प्राविधिक 9815498626

Pages