FAQs Complain Problems

समचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
गोविन्द भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा milan_bindu58@yahoo.com 9857014869
राम सेवक त्रिपाठी पशु बिकास अधिकृत आठाैं पशु सेवा शाखा 9847211577
विमला चौधरी कविराज निरिक्षक आयुर्वेद शाखा 9847123284
बासूदेव जमरकटेल सूचना अधिकारी योजना शाखा suchanaadhikari@bijaynagarmun.gov.np 9857050096
हिमलाल पौडेल अधिकृत छैठौं प्रशासन शाखा kamalap274@gmail.com ९८४४७७८४३३
हिमकान्त आचार्य लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा himkantacharya123@gmail.com 9866577221
लक्ष्मण घिमिरे सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.bijaynagarmun@gmail.com 9843611665
हरिहर वेल्वासे शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८६७३५१३०३
गोविन्द अधिकारी लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा gobindaadhikari1988@gmail.com 9857066643
बोधराज भुसाल सहायक पाँचाै प्रशासन शाखा bhusal.anil941@gmail.com 9847061941
यज्ञ प्रसाद अधिकारी स्वास्थ्य छैठो स्वास्थ्य शाखा 9847035901
इन्द्र प्रसाद भण्डारी स्वास्थ्य छैठो स्वास्थ्य शाखा 9857055110
श्याम पुन रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र 9847272959
राजेन्द्र प्रसाद मौर्य सब इन्जिनियर वडा कार्यालय प्राविधिक ९८४७१३३२३६
प्रभु नाथ यादव कृषि प्रविधिक कृषि सेवा शाखा 9847926948
संजय चौधरी कृषि प्रविधिक कृषि सेवा शाखा 9867004601
नारायण प्रसाद उपाध्याय एम.आई.एस अपरेटर सेवा इकाई narayanaryal2048@gmail.com 9847548936
सनत कुमार मौर्या सब इन्जिनियर वडा कार्यालय प्राविधिक 9815400174
अमृत चौधरी सव इन्जिनियर वडा कार्यालय प्राविधिक 9804439138
राजन चौधरी प्राविधिक सहायक रोजगार सेवा केन्द्र
सुस्मा पौडेल सहायक पाँचाै शिक्षा शाखा poudelsusma16@gmail.com 9862237825
अनिल सापकोटा उद्यम विकास सहजकर्ता उद्यम विकास 9844704330
सुमन खड्का प्रा.स. पशु सेवा शाखा 9869787731
रवि प्रताप यादव स कम्प्यूटर अपरेटर राज्शव शाखा challenger.ravi@gmail.com 9847480777
राधिका सापकोटा स कम्प्यूटर अपरेटर महिला तथा बालबालिका शाखा rdksapkota@gmail.com 9857051540
देवकी चौधरी स कम्प्यूटर अपरेटर वडा कार्यालय ९८००७१८७५७
जानकी चौधरी ना प्रा स पशु सेवा शाखा ९८०७५८५४३६
धनलक्ष्मी भट्टराई ना प्रा स पशु सेवा शाखा 9816455992
कृष्ण कुमार चौधरी अ.सव इन्जिनियर जेन्सी शाखा 9867374511
बाल बहादुर थापा क्षेत्री सहायक चाैथाे वडा कार्यालय 9867105478
अर्जुन कुमार बेलबासे निमित्त वास संयोजक खानेपानी तथा सरसफाइ शाखा 9857051558
राम प्रसाद खनाल खा.पा.स.टे प्राविधिक शाखा ९८५७०५१४२५
शिव बहादुर बढई अ.सव इन्जिनियर वडा कार्यालय प्राविधिक 9815498626
राम सेवक चमार अ.सव इन्जिनियर वडा कार्यालय प्राविधिक 9819409744
अनवर चौधरी स कम्प्यूटर अपरेटर वडा कार्यालय 9811565253

Pages