FAQs Complain Problems

समचार

सूचना तथा समाचार

Post date

विजयनगर गाउँपालिका कृषि विकास शाखा,कपिलवस्तुको प्रस्तावना आहवान सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, September 16, 2021 - 15:54

विज्ञापन नं.२-०७८-०७९ सव-इन्जिनियर र ३-०७८-०७९ अ.सव-इन्जिनियर परीक्षाको मिति, समय र स्थान संसोधन गरिएको ।

Thursday, September 16, 2021 - 15:52

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची (Short List) प्रकाशन सम्वन्धि सूचना !!!

Tuesday, September 14, 2021 - 17:06

विधुत विकास विभागद्धारा प्रस्तावित "नौमुरे बहुउद्देश्यी आयोजना" प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट आव्हान गरिएको सर्वजनिक सूचना ।

Tuesday, August 31, 2021 - 22:59

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना ।

Thursday, August 26, 2021 - 16:28

करार सेवामा उद्यम विकास सहजकर्ता ( तह चौथो) पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, August 8, 2021 - 15:25

सूचना/पत्र ।

Thursday, August 5, 2021 - 16:34

सेवा कारारमा पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, July 27, 2021 - 13:25

सूचना/पत्र ।

Friday, July 23, 2021 - 13:37

सर्वोच्च आदालत, न्यायमा पहुँच आयोगद्धारा लक्षितवर्गको अधिकारसम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका ।

Sunday, July 18, 2021 - 16:01

Pages