FAQs Complain Problems

समचार

सूचना तथा समाचार

Post date

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना ।

Friday, February 26, 2021 - 15:25

कोभिड बिशेष कृषि कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

Tuesday, February 9, 2021 - 15:44

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम माँग सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, February 9, 2021 - 15:42

नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना !!!

Sunday, January 31, 2021 - 15:21

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची (Short List) प्रकाशन सम्वन्धि सूचना !!!

Wednesday, January 27, 2021 - 16:36

लधु,घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र त्रिपुरेश्वरद्धारा तालिम सम्बन्धी सूचना ।

Friday, January 22, 2021 - 16:28

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची (Short List) प्रकाशन सम्वन्धि सूचना !!!

Wednesday, January 20, 2021 - 17:48

अमिन, सर्भेक्षक, लगत प्रविष्टकर्ता, सामाजिक परिचालक, तंथ्याङ्क र फिल्ड सहायक पदका पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना

Sunday, January 17, 2021 - 19:45

जग्गा प्राप्तीको लागि जग्गा दिने आसयको सूचना ।

Friday, January 8, 2021 - 15:01

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना ।

Friday, January 8, 2021 - 14:01

Pages