FAQs Complain Problems

समचार

सूचना तथा समाचार

Post date

फलफूल दशक अन्तर्गत आँप विरुवा रोपण अभियान प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

Thursday, March 25, 2021 - 16:02

साना कृषि औजार तथा यन्त्र उपकरण अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

Thursday, March 25, 2021 - 12:54

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना ।

Monday, March 22, 2021 - 12:24

व्यवससायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानद्धारा निःशुल्क केश कर्तन तालिममा सहभागी हुन इच्छुकले यस गाउँपालिकाको सम्बन्धीत वडा कार्यालयमा मिति २०७७।१२।१७ आवेदन फारम पेश गर्ने सम्बन्धी सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

Thursday, March 18, 2021 - 16:46

उद्योग बागिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयबाट मुर्तिकला सम्बन्धी तालिममा सहभागी हुने अवसरको फाईदा लिनु हुन सबैको जानकारीका गराईन्छ ।

Wednesday, March 3, 2021 - 13:38

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन (पकेट) विकास कार्यक्रम माँग सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, March 2, 2021 - 16:54

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

Tuesday, March 2, 2021 - 12:36

काठ/दाउरा बोलपत्रद्धारा लिलाम बिक्रीको सूचना ।

Sunday, February 28, 2021 - 14:37

सच्याइएको सम्बन्धि सूचना ।

Sunday, February 28, 2021 - 14:35

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना ।

Friday, February 26, 2021 - 15:25

Pages