FAQs Complain Problems

समचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक नं. ६

७९-८० 02/17/2023 - 13:37 PDF icon कार्यपालिका बैठक ६.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ५

७९-८० 01/24/2023 - 15:30 PDF icon कार्यपालिका बैठक ५.pdf

कार्यपालिका बैठक नं.४

७९-८० 12/16/2022 - 14:28 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं.४.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ३

७९-८० 10/16/2022 - 13:35 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं.३.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. २

७९-८० 09/05/2022 - 12:52 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. २.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १

७९-८० 09/05/2022 - 12:49 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. १.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १५

७८-७९ 06/15/2022 - 14:27 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १५.PDF

कार्यपालिका बैठक नं. १४

७८-७९ 05/15/2022 - 14:27 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १४.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १३

७८-७९ 03/27/2022 - 18:11 PDF icon SCAN0023.PDF

कार्यपालिका बैठक नं. १२

७८-७९ 02/25/2022 - 12:40 PDF icon कार्यपालिका बैठक १२.pdf

Pages