FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक नं. २

७९-८० 09/05/2022 - 12:52 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. २.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १

७९-८० 09/05/2022 - 12:49 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. १.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १५

७८-७९ 06/15/2022 - 14:27 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १५.PDF

कार्यपालिका बैठक नं. १४

७८-७९ 05/15/2022 - 14:27 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १४.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १३

७८-७९ 03/27/2022 - 18:11 PDF icon SCAN0023.PDF

कार्यपालिका बैठक नं. १२

७८-७९ 02/25/2022 - 12:40 PDF icon कार्यपालिका बैठक १२.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ११

७८-७९ 02/25/2022 - 10:45 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ११.PDF

कार्यपालिका बैठक नं. १०

७८-७९ 02/09/2022 - 15:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १०.PDF

कार्यपालिका बैठक नं. ९

७८-७९ 01/30/2022 - 15:00 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ९.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ८

७८-७९ 01/06/2022 - 15:06 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ८.PDF

Pages