FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक नं. ७

७८-७९ 01/01/2022 - 15:10 PDF icon कार्यालिका बैठक नं. ७.PDF

छैठौँ कार्यपालिका निर्णय

७८-७९ 11/22/2021 - 16:58 PDF icon छैठौँ कार्यपालिका निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ५

७८-७९ 10/30/2021 - 19:25 PDF icon पाँचौ कार्यपालिका निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ४

७८-७९ 10/27/2021 - 21:04 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ३

७८-७९ 10/27/2021 - 20:00 PDF icon तेस्रो कार्यापालिका वैठकको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. २

७८-७९ 10/27/2021 - 19:59 PDF icon दोस्रो कार्यापालिका वैठकको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १

७८-७९ 10/27/2021 - 19:59 PDF icon प्रथम कार्यापालिका वैठकको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक २४

७७/७८ 08/04/2021 - 12:02 PDF icon बैठक नं. २४.pdf

कार्यपालिका बैठक २३

७७/७८ 08/04/2021 - 12:01 PDF icon बैठक २३.pdf

कार्यपालिका बैठक २२

७७/७८ 07/20/2021 - 11:33 PDF icon बैठक नं. २२.pdf

Pages