FAQs Complain Problems

समचार

सूचना तथा समाचार

Post date

व्यक्तीगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी जनहितमा जारी संदेश ।

Sunday, April 9, 2023 - 14:02

अनुदानमा धानको बीउ वितरण सम्बन्धि सूचना ।

Thursday, April 6, 2023 - 16:53

अनुदानमा ढैँचाको बीउ वितरण सम्बन्धि सूचना ।

Thursday, April 6, 2023 - 16:51

कृषक समुह मार्फत धान पकेटहरुलाई निरन्तरता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, March 29, 2023 - 12:18

बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना ।

Wednesday, March 29, 2023 - 11:33

राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, March 21, 2023 - 15:04

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Monday, March 20, 2023 - 12:30

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको (Short List) प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

Wednesday, March 15, 2023 - 17:02

बिद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

Monday, March 13, 2023 - 11:49

पशु सेवा शाखाबाट आ.व. मा संचालन हुने कार्यक्रममा आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

Sunday, March 12, 2023 - 17:17

Pages