FAQs Complain Problems

समचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८-७९ 04/17/2022 - 14:39

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।

७८-७९ 04/15/2022 - 13:52

Invitation for Online Bids

७८-७९ 04/04/2022 - 10:21

Invitation for Online Bids

७८-७९ 04/01/2022 - 14:49

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुद्धीकरण आयोजना व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी दर्ता शिविरको कार्यक्षेत्रगत शर्त ।

७८-७९ 03/25/2022 - 15:45 PDF icon Tor of darta sibir.pdf

दुंगा गिट्टी बालुवा दहत्तर-बहत्तर आदी बिक्रि कर संकलन गर्न बोलपत्र आवहानको चौथो पटक प्रकाशित सूचना ।

७८-७९ 03/21/2022 - 16:13

Invitation for Online Bids

७८-७९ 03/18/2022 - 14:32

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७८-७९ 03/09/2022 - 16:31

ठेक्का नं. सच्याईएको सम्बन्धमा ।

७८-७९ 02/09/2022 - 21:13

14/NCB/WORKS/BRM/2078-79(Construction of 15 Bed Primary Hospital Building)

७८-७९ 02/08/2022 - 11:40 PDF icon 4x18_Notice Namaste.pdf

Pages