FAQs Complain Problems

समचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids of Purchase and Supply of Bio-Sand Filter for Bijaynagar Rural Municipality

७८-७९ 11/28/2021 - 13:25

04/NCB/WORKS/BRM/078-079 र 05/NCB/WORKS/BRM/078-079 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८-७९ 11/16/2021 - 15:52

Invitation for online bids. 09/NCB/GOODS/BRM/2078-79 ( Procurement of fabricated Steel Parts for Naudihawa Gobarahawa Suspension Bridge)

७८-७९ 10/29/2021 - 14:27

Invitation for Online Bids

७८-७९ 10/26/2021 - 16:50

Re-Invitation for Bids

७८-७९ 10/25/2021 - 13:10

Invitation for Online Bids

७८-७९ 10/22/2021 - 20:49

नवौँ गाउँसभाबाट पारित वार्षिक विकास योजना आ.व. २०७८।०७९

७८-७९ 09/29/2021 - 11:45 PDF icon नवौँ गाउँसभाबाट पारित वार्षिक विकास.pdf

Invitation for Online Bids

७८-७९ 09/27/2021 - 15:34

ठेक्का नं. 02/SQ/GOODS/Medical/BRM/078-79 दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८-७९ 09/20/2021 - 17:39

ढुंगा, गिट्टी,बालुवा,दहत्तर-बहत्तर आदी विक्री कर संकलन गर्न विद्युतिय बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७८-७९ 09/08/2021 - 11:40

Pages