Important Places

विजयनगर गाउँपालिकाका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरु

१. दुधाधारी बाबाको मन्दीर

२. बढकी माई

३. पुरैना बाबा मन्दिर

४. पिपरी समय माई मन्दिर

५. शंकरपुर ताल

६. जवबैराठ होमस्टे