FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,दहत्तर-बहत्तर आदी बिक्रि गरि कर संकलन गर्न बोलपत्र आवहानको सूचना ।

७७/७८ 12/27/2020 - 16:19

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 11/27/2020 - 14:38

Invitation for Online Bids

७७/७८ 11/12/2020 - 16:31

दुंगा गिट्टी बालुवा दहत्तर-बहत्तर आदी बिक्रि कर संकलन गर्न E-Bidding बोलपत्र आवहानको सूचना

७७/७८ 11/11/2020 - 14:56

Invitation for Online Bids

७७/७८ 11/11/2020 - 09:56

अनुदानको रसायनिक मल बिक्री वितरणको लागि कृषि सहकारी/कृषि फर्महरुको सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 11/10/2020 - 13:50

Invitation for Online Bids

७७/७८ 11/01/2020 - 11:06

Invitation for Online Bids

७७/७८ 10/30/2020 - 14:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 04/30/2020 - 13:20

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 04/23/2020 - 12:17

Pages