कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा भएको रकम सार्वजनिक गरिएको ।

आर्थिक वर्ष: