अनुदानको रसायनिक मल बिक्री वितरणको लागि कृषि सहकारी/कृषि फर्महरुको सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना ।